October 15, 2018

Bobar banka /u stečaju/ bi da bira predmete pred sudom

Bobar banka /u stečaju/ bi da bira predmete pred sudom

Pripremno ročište po tužbi Bobar banke u stečaju protiv MD-Perić Company iz Bijeljine, danas nije održano, imajući u vidu odluku Odbora povjerilaca Bobar banke u stečaju sa 12. sjednice održane 30. januara o podnošenju zahtjeva za izuzeće sudije Božane Gužvić u parničnim postupcima gdje je jedna od parničnih stranaka Bobar banka u stečaju

Postupajući sudija smatra da je neprihvatljivo biranje predmeta u kojima bi mogla da postupa sudija Božana Gužvić, imajući u vidu da su u posljednjih nekoliko predmeta advokati koji zastupaju Bobar banku u stečaju, imali jasan nalog stečajnog upravnika da traže izuzeće postupajućeg sudije, a očito da u ovom konkretnom predmetu po tužbi Bobar banke u stečaju protiv tuženog MD – Perić Company Bijeljina, prisutni punomoćnik Bobar banke u stečaju, takvo ovlaštenje nema.

Kako bi se spriječila svaka zloupotreba procesnih ovlaštenja koja pripadaju strankama u procesu, kao i u cilju pune zaštite integriteta ove pravosudne institucije, koja se nalazi u složenoj situaciji uslovljenoj nedostatkom sudija, sud donosi rješenje da se prekida raspravljanje u predmetno-pravnoj stvari do donošenja odluke Višeg privrednog suda u Banjaluci, imajući u vidu da je i predmetno-pravni postupak proistekao iz likvidacije Bobar banke u stečaju.

(BN)

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.