September 24, 2018

EU PROMOVISALA PROJEKAT U BIJELJINI Milijarda pomoći za kulturu BiH

EU PROMOVISALA PROJEKAT U BIJELJINI Milijarda pomoći  za kulturu BiH

Krajem avgusta u BiH će biti otvoren konkurs za projekte promocije kulture u BiH za čiju je realizaciju iz Fonda “Kreativna Evropa” namijenjeno skoro milijardu i po evra. Prilikom promocije konkursa u Bijeljini iz ovog fonda su poručili da je najvažnije da kandidati prepoznaju kulturne potrebe svoje sredine i to prikažu kroz kreativne projekte.

Iz “Kreativne Evrope” navode da su za tzv. male projekte namijenjeni grantovi od 200.000, dok su za velike projekte obezbijeđeni grantovi od 2.000.000 evra. Veliki projekti podrazumjevaju saradnju sa 5 kulturnih organizacija iz drugih država.

“Prvi prioritet je mobilnost umjetnika i umjetničkih djela. Drugi je razvoj publike. tu se prije svega misli na rad sa djecom i mladima kako bi oni postali buduća publika za kulturne sadržaje. Treći je tzv. razvoj kapaciteta gdje se prije svega misli na izlazak u digitalnu sferu kulture”, rekla je Aida Kalender iz “Kreativne Evrope”.

Projekat “Kreativna Evropa” se sastoji od dva potprograma.

“Jedan je kultura, a drugi potprogram su mediji. Potprogram medija obuhvata produkciju filmova, a fokusiran je na produkciju, promociju i distribuciju filmova. Veći dio budžeta od 1.360.000.000 evra odlazi na potprogram medija”, rekla je Kalenderova danas u Bijeljini.

Konkurs će biti otvoren od avgusta do oktobra, a pravo na konkurisanje imaju sve kulturne organizacije, ustanove i biznis sektor u oblasti kulture.

BiH je 2015. godine postala članica programa “Kreativna Evropa”.

BN televizija

 

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.