August 14, 2020

FREELANCERI Radite u RS, a plaćaju vas iz inostranstva? Više neće moći lako, Poreska uprava krenula u lov

FREELANCERI  Radite u RS, a plaćaju vas iz inostranstva? Više neće moći lako, Poreska uprava krenula u lov

Počeo je lov na ljude koji ostvaruju dohodak iz inostranstva

U RS je u posljednje vrijeme primjetan trend povećanja broja osoba koja ostvaruju prihode iz inostranstva, prevashodno na način da u RS obavljaju određene IT usluge, odnosno da vrše takozvani udaljeni rad za poslodavca u inostranstvu.

Iz tog razloga, Poreska uprava Republike Srpske obavještava fizička lica koja po bilo kom osnovu ostvare prihod iz inostranstva, uključujući i prihode od IT usluga ostvaren udaljenim radom (freelancer), a na koji nije plaćen porez po odbitku, da su dužna da taj prihod prijave i plate porez na dohodak, navodi se na zvaničnoj stranici Poreske uprave RS.

Naime, plaćanje poreza na taj dohodak vrši se u roku od sedam dana od dana naplate prihoda, a prijavljivanje se vrši mjesečno i godišnje podnošenjem odgovarajuće poreske prijave.

Pojašnjenja radi, mjesečno prijavljivanje vrši se do 10. u mjesecu za naplaćeni prihod u prethodnom mjesecu, putem prijave Obrazac 1002-Mjesečna prijava poreza po odbitku, na dodatnom listu DL3-Ostali dohodak, isključivo elektronski sa elektronskim potpisom.

S druge strane, godišnje prijavljivanje vrši se do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, putem prijave Obrazac 1004-Godišnja prijava za porez na dohodak, sa prilogom na obrascu 1005, a podnosi se u dva primjerka, nadležnoj područnoj jedinici Poreske uprave prema mjestu prebivališta fizičkog lica.

Porez na dohodak obračunava se po poreskoj stopi od 10 posto na osnovicu koju čini naplaćeni prihod tog fizičkog lica.

Niko od freelancera kojima smo se obratili nije želio da komentariše ovu akciju Poreske uprave RS, ali su nam gotovo svi rekli kako je počeo “lov na njih”

A evo kako to izgleda u Srbiji i Hrvatskoj

Srbija

Mnogi misle da freelanceri, odnosno rezidenti Srbije koji nemaju registrovanu delatnost, a koji sa stranom firmom koja nema predstavništvo u Srbiji sklope ugovor o radu, ne treba da plaćaju porez. Iako freelancer kao takav praktično radi za sebe, on je u Srbiji i te kako dužan da plati porez i socijalne doprinose samooporezivanjem i da podnese poresku prijavu na obrascu PP OPO.

Rok za pomenutu uplatu je 30 dana od dana prijema uplate od stranog isplatioca. Ovo sve važi ako strana firma nije uplatila obaveze za porez i doprinose na zaradu koju je isplatila rezidentu Srbije

Sporazum u većini zemalja podrazumijeva plaćanje poreza u zemlji u kojoj se prihod ostvaruje odnosno plaćanje doprinosa u zemlji u kojoj se obavlja rad, javio je Telegraf.rs

Tako se na zaradu dobijenu od strane firme plaća: porez na zarade, doprinos na penzijsko i invalidsko osiguranje, doprinos na zadravstveno osiguranje i doprinos za osiguranje u slučaju nezaposlenosti.

Kad se sve uzme u obzir, kad fizičko lice plati sve poreze, ostane mu, otprilike pola od dogovorene sume.

I tu nije kraj. Naime, iznos isplaćenih zarada ulazi u zbir dohotka koji se oporezuje godišnjim porezom na dohodak građana, koji plaćaju svi građani čiji dohodak prelazi propisanu granicu.

Hrvatska

Anita Parlov objavila je na portalu Netokracija opširan tekst o tome šta trebate sve kao freelancer uraditi ukoliko ostvarujete dohodak iz inostranstva a živite u Hrvatskoj

Kako je navela ukoliko je ostvaren ili tek treba biti ostvaren drugi dohodak iz inostranstva te će vam isti biti isplaćen u neto svoti, svaki freelancer je dužan podnijeti godišnju poreskuu prijavu u lokalnu poresku upravu prema mjestu vašeg stanovanja.

Rok za podnošenje godišnje porezne prijave je 29. februar za period koje se odnosi na cijelu prethodnu godinu. Godišnja poreska prijava dohotka obavezna je u slučaju da ste primili neto dohotke, a da pri tim isplatama nisu plaćeni doprinosi, porezi i prirezi. Porez na dohodak iznosi 25 posto te mu se pribraja stopa prireza, koja je za svaki grad ili opštinu u RH različita.

Takav dohodak treba pretvoriti u kune prema srednjem kursu HNB-a na dan kada je dohodak ostvaren. Također, dužni su platiti porez ako on nije plaćen u inostranstvu. Ako na dohodak sebi isplaćujete doprinose, tada prema Zakonu o porezu na dohodak trebate podnijeti JOPPD obrazac Poreznoj upravi gdje su vidljivi obračunati i isplaćeni neto primici, doprinosi, porezi i prirezi.

Izvor: Buka

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

error: Kopiranje sadržaja je zabranjeno.