October 18, 2018

Nova pravila za pola miliona naših ljudi u Austriji

Nova pravila za pola miliona naših ljudi u Austriji

Zakon o strancima koji se tiče 500.000 naših ljudi iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije

 Dva mjeseca pošto je stupio na snagu, Zakon o strancima prouzrokovao je nove pravne nedoumice i brojne probleme kod građana sa teritorije bivše Jugoslavije koji žive, rade ili studiraju na teritoriji Austrije; poručuju iz Udruženja građana Privileg u Beču.

Zakon o integraciji i Zakon o radu stranih državljana, pored toga što propisuju nove obaveze, strože kontrole i veće kazne, pružaju i brojne beneficije za mnoge od 500.000 naših ljudi iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije sa pravom boravka u Austriji, pogotovo
kod procedura na koje se ovi zakoni odnose.

„Na adresu udruženja najveći broj zahtjeva stigao je usljed nerazumijevanja novina iz oblasti spajanja porodica, sticanja trajnog boravka i državljanstva, radne dozvole, polaganja kurseva njemačkog jezika i poznavanja osnovnih društvenih vrijednosti i pravno-društvenog poretka Austrije“, navodi predsjednik kluba Privileg Dipl. Oec. Zoran Kalabić, MBA.

On ističe da je opet potvrđeno da su neznanje jezika na adekvatnom nivou i nedovoljna upućenost u specifičnosti austrijskog prava glavna prepreka da se naši ljudi sa ex-Ju prostora brže integrišu u ovo društvo i izbjegnu da iznova postaju žrtve prevaranata.

Udruženje građana Privileg iz tog razloga organizuje brojne seminare namenjene članovima i studentima. Njih vode ugledni profesori, doktori nauka, advokati, poreski savjetnici, notari,bankari, uspješni privrednici i odlikovani policajci iz redova Upravnog odbora, ali i nekoliko austrijskih advokatskih kancelarija, poreskih i osiguravajućih kuća, kompanija za finansirnje sudskih procesa i dr.

Vrhunski bečki advokat Dr Thomas König u prostorijama udruženja održao je jedan takavseminar, sa ciljem da se našim ljudima približe zakoni Austrije i da im se bez novčanih nadoknada na maternjem jeziku pojasne sve dileme.

„Promjene u postojećem Zakonu o strancima uglavnom su napravljene da bi se sankcionisali oni koji ilegalno borave u našoj državi ili nemaju neophodne vize ili su prekoračili dozvoljeno vrijeme boravka u Austriji. Tako onima koji dolaze iz država koje nisu članice EU, zakon propisuje da na teritoriji Republike Austrije imaju pravo zadržavanja do 90 dana godišnje. U slučaju
prekoračenja tog uslova, mogu da očekuju ozbiljne konsekvence poput deportacije i zabrane ulaska u zemlju“, objašnjava dr König.

On navodi da nove odredbe Zakona o strancima nemaju preveliki efekat na balkanske narode, ali da svakako mijenjaju pojedine vizne i boravišne (pred)uslove, kao i vremenske okvire za studente koji bi da ostanu da rade nakon završetka studija.Udruženje građana Privileg pruža besplatnu pravnu , finansijsku i savetodavnu pomoć na maternjem jeziku u domenu bankarstva, advokature, osiguranja, regulacija viza, igara na sreću i povraćaja izgubljenog novca i stanovanja – sa posebnim akcentom na učestalu pojavu sa kojom se suočavaju stranci u Austriji, a to je preplata stanarina u starogradnji – zbog čega proveravamo ugovore i preporučujemo advokatski tim i firme koje će finansirati sudke procese, sa ciljem da obespravljenim građanima povrati izgubljeni novac.

Članstvo je besplatno, a članovi mogu da računaju i na posebne povoljnosti i popuste kod partnerskih firmi i sponzora.

Izvor: Buka

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.