October 16, 2018

Nove usluge u Centru za socijalni rad Bijeljina: Proširuju dnevni centar za mališane

Nove usluge u Centru za socijalni rad Bijeljina: Proširuju dnevni centar za mališane

Udruženje za pomoć mentalno obolelim licima „Nada” iz Bijeljine, opremiće u zgradi Centra za socijalni rad, tri dodatne prostorije za dnevni boravak dece sa posebnim potrebama.

Projekat pod nazivom „Korak do cilja“ vredan 55.630 maraka realizuju u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na zapadnom Balkanu.

Projekat je osmišljen kako bi se osobama sa posebnim potrebama u funkcionalno i tehnički opremljenom dnevnom centru pružila što bolja usluga.

Roditelji dece sa posebnim potrebama godina ukazuju na potrebu osnivanja ovakvog dnevnog centra.

– Većina porodica koje imaju decu sa posebnim potrebama žive u lošim materijalnim uslovima. Primanja su nam skromna i nedovoljna za sve ono što je našoj deci neophodno. Mogućnost da dete ostavimo na bezbednom mestu, na kome će imati  stručnu negu, nam mnogo znači. Za to vreme možemo naći posao ili završiti svoje obaveze – kaže Angelina Krstić, majka deteta sa posebnim potrebama.

U novoj zgradi Centra za socijalni rad već su uz pomoć stranih donatora opremljene prostorije za rad ovakvog dnevnog centra, ali će kroz projekat „Korak do cilja“ kapacitet biti povećan.

Predstavnica Udruženja „Nada“ Vesna Savić, ističe da će još jedan dnevni boravak, senzorna sobe i prostorija za fizioterapiju omogućiti korisnicima mnogo bolju uslugu dnevnog zbrinjavanja.

– Deca i omladina sa smetnjama u psiho-fizičkom razvoju dobijaće u ovom centru stručni tretman koji podrazumeva dnevni boravak, ishranu, zdravstvenu zaštitu i vaspitno obrazovne aktivnosti. Sa njima će raditi defektolozi svih profila, psiholozi, pedagozi i medicinsko osoblje. Omogićiće im uključivanje u širu društvenu zajednicu – naglasila je Savićeva.

Logoped Melita Marković pojašnjava da će radionice biti individualne, a odabrana su deca sa višestrukim smetnjama.

– Projektom će biti obuhvaćeno 26 dece. To su deca predškolskog i ranog školskog uzrasta, deca koja idu u specijalne škole ili redovne škole, a pohađaju inkluzivnu nastavu. Zato nam je veoma neophodna saradnja sa školama i verujemo da će ovaj timski rad dati odlične rezultate – istakla je Markovićeva.

Grad Bijeljina jedan je od 10 gradova i opština iz BiH koji je izabran za učešće u ovom projektu.

– U septembru prošle godine smo objavili javni poziv i odabrano je šest projekata koji su u skladu sa razvojnim planovima Grada Bijeljina. Za ove namene obezbeđeno je 187.925 KM, od čega lokalna zajednica ove projekte sufinansira sa 30 odsto sredstava ili oko 59.000 KM. Rok za završetak ovih projekata je kraj ove godine – rekao je Dalibor Todorović, saradnik na projektu iz Gradske uprave Bijeljina.

Nabavka opreme

U okviru ovog projekta koji se finansira uz pomoć UNDP i Evropske unije, pored nabavke opreme, biće organizovano 40 logopedskih, 40 defektoloških radionica i 10 radionica sa psihologom i stručnim radnikom drugih profila.

Prema podacima Centra za socijalni rad Bijeljina, na području grada evidentirano je oko 550 dece sa posebnim potrebama.

Izvor: Blic

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.