October 18, 2018

Odluka o radnom vremenu u Bijeljini za Dan Republike

Odluka o radnom vremenu u Bijeljini za Dan Republike

Na osnovu člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16) u skladu sa članom 5. tačka 3. Zakona o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 43/07), Gradonačelnik Grada Bijeljina, dana 08. januara 2018. godine, donosi ODLUKU o radnom vremenu za 09. januar 2018. godine – Dan Republike Srpske.

Član 1.

U utorak 09. januara 2018. godine – Dan Republike Srpske, a radi zadovoljenja neophodnih potreba građana za komunalnim, zdravstvenim i drugim uslugama, dužne su da rade: zdravstvene ustanove i preduzeća za snabdijevanje vodom, električnom energijom, prevoz putnika i vatrogasna jedinica.

Preduzeća, ustanove i organizacije iz stava 1. ovog člana obavezni su da organizuju i obezbijede rad i dežurstva u obimu koji zadovoljava funkcionisanje njihove osnovne djelatnosti, potrebne za pružanje usluga građanima za vrijeme trajanja republičkog praznika.

Preduzeća, ustanove i organizacije koje u svojim redovnim aktivnostima imaju organizovan rad za neradni dan, nisu obavezne utvrđivati povećan obim rada i dežurstva utvrđen ovom Odlukom.

Član 2.

Na dan 09. januar 2018.godine mogu da rade zanatsko – preduzetnički i trgovinski objekti i prodajna mjesta AD Lutrija Republike Srpske Banja Luka, na području Grada Bijeljina najduže do 13:00 časova.

Član 3.

Apoteke, prodavnice pogrebne opreme i veterinarske ambulante mogu raditi redovno radno vrijeme na dan 09. januar 2018. godine.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Grada Bijeljina“.

 

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.