October 16, 2018

Predrag Jović: Efikasnije umrežavanje i bolja komunikacija Bijeljine i Lopara sa dijasporom

Predrag Jović: Efikasnije umrežavanje i bolja komunikacija Bijeljine i Lopara sa dijasporom

Zamjenik ministra za izbjeglice i ljudska prava BiH Predrag Jović rekao je danas u Bijeljini da je resorno ministarstvo predvidjelo podršku lokalnim zajednicama za jačanje njihovih kapaciteta za saradnju sa iseljeništvom.
Jović je na okruglom stolu “Saradnja za budućnost-izazovi i mogućnosti za razvoj regije”, rekao je da je Ministarstvo za izbjeglice i ljudska prava BiH zaključilo memorandum o saradnji u oblasti iseljeništva sa gradonačelnicima i načelnicima 28 gradova i opština u BiH, a poptisnici memoradnuma su i predstavnici grada Bijeljina i opštine Lopare.

“Ove aktivnosti će doprinijeti boljem umrežavanju dijaspore i efikasnijoj komunikaciji za uključivanje potencijala dijaspore u lokalne razvojne planove, prenosu znanja u lokalne zajednice i investiranja dijaspore”, rekao je Jović.

On je zaključio da je organizacija ovog poslovno-investicionog skupa dobar primjer zajedničkog predstavljanja investicionih i turističkih potencijala Semberije i Majevice sa ciljem unapređenja poslovnog ambijenta i mogućnosti da se privuku novi investitori i realizuju zajednički projekti u partnertstvu sa dijasporom.

Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić zahvalio je učesnicima i prisutnim privrednicima i istakao da bi zajednička saradnja mogla biti od velike koristi.

Načelnik opštine Lopare Rado Savić rekao je da je ta majevička opština 2010. godine počela saradnju sa dijasporom.

“Naišli smo na pruženu ruku od ljudi iz našeg kraja koji žive u dijaspori, koji su se kao neformalna grupa ljudi udružili i osnovali Udruženje `Majevičana` sa kojim imamo odličnu saradnju”, rekao je Savić u svom obraćanju na skupu privrednika.

On je napomenuo da su na području opštine Lopare, u saradnji sa dijasporom, otvorene firme koje zapošljavaju ljude i zahvaljujući kojima se razvija perspektiva za dalju saradnju.

“Kada bismo iskoristili potencijal Republike Srpske i BiH koji se nalazi u dijaspori, ne bi nam trebali drugi strani investitori”, rekao je Savić.

On je posebno istakao da se odnos sa dijasporom mora poboljšati, dati joj na značaju, ali i sa svoje strane pomoći dijaspori. Savić je dodao da, s druge strane, dijaspora može pomoći kako bi se održivi razvoj opština u Semberiji i Majevici podigao na viši nivo.

On kaže da je u opštini Lopare u tu svrhu ustanovljena manifestacija “Dani dijaspore” koja ima privredni i kulturni karakter.

Koordinator projekta “Dijaspora za razvoj” Samir Imamović rekao je da ovaj projekat predstavlja zajednički projekat Vlade Švajcarske i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice u BiH u partnertsvu sa UNDP BiH i Međunarodnom organizacijom za migracije /IOM/ u BiH.

“Projekat će doprinijeti poboljšanju socio-ekonomskih prilika i perspektiva za žene i muškarce, za sve ljude u BiH kao i za unapređenje kvaliteta njihovog života, a sve to kroz snažniju saradnju sa dijasporom”, rekao je Imamović.

Izvor: RS LOPARE

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.